อส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนโพนดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง

วันที่ 22 ตุลาคม 256

Read more

ร่วมการการจัดอบรมตามหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร”

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

Read more