โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสัญญา ยุบลชิต รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more