ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และบรรณารักษ์จ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมา และครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more