ตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสัญญา ยุบลชิต รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการตรวจสอบภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี

Read more

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอจังหาร อำเภอจังหาร

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา กศน.อำเภอจังหาร จำนวน 40

Read more

โครงการอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

Read more

โครงการอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสัญญา ยุบลชิต รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการ “สืบสานตำนานศิลป์ถิ่นไทร้อยเอ็ด”

Read more

โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา 109

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา 109 กิจกรรม ห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา 109 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more