แบบทดสอบออนๆไลน์ เรื่อง การประเมินเทียบระดับการศึกษา สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์
เรื่อง การประเมินเทียบระดับการศึกษา สำนักงาน กศน.
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
https://online.pubhtml5.com/wdra/jmfh/#p=1
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์
https://forms.gle/5u52SmXBSY9Revt67
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *