ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19

สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์
เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
https://anyflip.com/rvehz/zzie/
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์
https://forms.gle/Yh6C89sk7cKamtQw6
โดย กลุ่มงานยุทธ์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *