แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English in Daily Life

สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English in Daily Life
🏵️ผ่านร้อยละ 70 (14ข้อ) รอรับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนภายใน 5-10นาที
👉คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์👇👇👇https://forms.gle/m2YKXbe6WkXwy8idA
โดย กลุ่มงานยุทธ์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *