ประชุมบุคลากร ประจำเดือน 6/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุมลานสน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *