รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *